Университетско издателство «Стопанство»

Политология

Държавната публична власт
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Страници