Фондация Хоризонти

Фондация "Хоризонти" е неправителствена организация, създадена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Цел на Фондацията е да подпомага хората със зрителни увреждания в България в образованието и професионалната им реализация.

За контакти с нас ползвайте Страницата за контакти.