Университетско издателство «Стопанство»

Социокултурен процес

Производствено-икономически аспекти
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Страници