Помагала

Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft Excel

ahu-logologo_horizontiРазработено от Фондация "Хоризонти" по Проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel“, финансиран от Агенция за хората с увреждания с Договор № 9-РИ / 26.08.2019

Клавишни команди за JAWS for Windows версия 17.0

logo_ahu.pnglogo_horizontiПроектът се реализира с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания и Фондация „Хоризонти“ София, 2016 г.

Доклад от извършено проучване на достъпността на 100 уебсайта на публични институции в България

logo_EEA_Grantslogo_horizontiПроект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“, реализиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., Е с продължителност девет месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро.

Помагало Активно включване в информационното общество

EEA_Grantslogo_horizontiНастоящото помагало е разработено в изпълнение на проект „Активно включване в информационното общество“ на фондация „Хоризонти“, изпълнен през 2013 -2014 г. с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в Тематичната област на програмата „Изграждане на капацитет на НПО“.