Университетско издателство «Стопанство»

Директен маркетинг

Концепции и творчески решения
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Страници