Здраве и медицина

Ръководство по лечебен масаж

Допълнено и коригирано от Пиер Бретон
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2009

Физикална терапия

Обща и специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Практическо ръководство по спорт

За студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет - София
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2020

Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания

Учебник за студенти по физиотерапия: медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2012

Страници