Екип

Фондация "Хоризонти" е с несложна организационна структура.

Общо събрание

Общото събрание се нарича Съвет на настоятелите. Съветът на настоятелите се състои от 15 души.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от 5 души:

 • Десислав Иванов Димов - председател,
 • Иван Борисов Кацарски
 • Иван Николов Доброволов,
 • Пенка Стаменова Христова и
 • Петър Славков Стайков

Изпълнителски екип

Ежедневната работа на Фондацията се извършва от изпълнителски екип в състав:

  Десислав Димов - Председател;
 • Христомир Пандов – Експерт програми и проекти;
 • Михаил Недков - Експерт програми и проекти;
 • Милена Янева- Експерт програми и проекти;
 • Аглика Недкова - Експерт програми и проекти
 • Консултанти, експерти и доброволци

  В зависимост от интензивността на дейността ни, в работата на Фондацията често се включват и външни консултанти и експерти.

  Благодарим и на немалкото доброволци, които с ентусиазъм се включват в много от дейностите ни.