Информационни технологии

Ръководство за работа на незрящи потребители с програмата ABBYY FineReader

Настоящото ръководство е разработено по проект на фондация "Хоризонти", финансиран от Агенция за хората с увреждания през 2018 г.
Целта на ръководството е да запознае незрящите потребители с възможностите за работа с програмата за оптично разпознаване на символи Abbyy FineReader.

РЪКОВОДСТВО за работа на незрящи потребители с Microsoft Word

ahu-logologo_horizontiРазработено от Фондация "Хоризонти" по Проект „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft Word”, финансиран от Агенция за хората с увреждания с Договор № 3–РИ / 23.04.2020 г.

Съставители: Хюсеин Исмаил и Десислав Димов

Фондация „Хоризонти“
София, 2020 г.

Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft Excel

ahu-logologo_horizontiРазработено от Фондация “Хоризонти“ по Проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания с договор № 9 / 26.08.2019

Клавишни команди за JAWS for Windows версия 17.0

logo_ahu.pnglogo_horizontiПроектът се реализира с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания и Фондация „Хоризонти“ София, 2016 г.

Доклад от извършено проучване на достъпността на 100 уебсайта на публични институции в България

logo_EEA_Grantslogo_horizontiПроект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“, реализиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., Е с продължителност девет месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро.

Страници