Филология

Медиите и езикът

Сборник
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Брод

Визуалната култура 2000-1986
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Езикът и семейството

Към методиката за проучване на речта в микрообщностите
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Страници