Анализ на дейността на застрахователното дружество

Анотация: 

Целта на настоящия учебник е да се разяснят основните положения при извършване на анализ на дейността на застрахователното дружество независимо от насочеността на неговата практическа работа.
Учебникът е предназначен за студентите от специалност Застраховане и социално дело, но той ще бъде ценен помощник и на работещите в застрахователната практика.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран