Изкуство и музика

Принципи на изкуството

Съставител, превод, встъпителна студия: Христо Карагьозов
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2021

Един живот за музиката

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2023

Милчо Левиев

Артистът не е самотен остров
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2019

Времето на катедралите

Изкуство и общество 980-1420
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004

Страници