Конфликтология

Анотация: 

Книгата е първа по рода си, написана от български автор. Доказва се съществуването на млада, но интензивно развиваща се наука за социалните конфликти - конфликтологията.
Монографията е написана на достъпен език и е построена върху четири проблемни кръга: обща теория на конфликта; система на проявление на конфликта (отраслова конфликтология); управление на конфликта; историческо развитие на конфликтологичното познание.
Книгата е предназначена за: ръководители, научни работници, учащи се и всички, които се интересуват от конфликтологичната проблематика.

Издание: 
Второ допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt