Нови книги в каталога

Аутизъм

Подходи и стратегии за въздействие
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2022

Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск

Актуално състояние и възможности за развитие
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
Шумен
Година на издаване: 
2003

Физикална терапия

Обща и специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

История на Испания

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

Практическо ръководство по спорт

За студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет - София
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2020

Страници