Кратко описание на сайта

Обхождане на страниците с екранния четец JAWS

При отваряне на сайта, JAWS може да изчете цялата начална страница, но вие можете да го прекъснете с клавиша Control. С клавишите H, l, 1, 2, 3, E, B, N, можете да обходите всички важни елементи по дадената страница.

Например с натискане на клавиш 1 вие можете веднага да се фокусирате върху заглавието на отворената страница и със стрелка надолу да четете нейния текст, без да се налага да преминавате и чувате менютата.

С клавиш 2 можете да обхождате заглавията на главното меню и други елементи от страницата, ако са форматирани като заглавие от второ ниво.

С клавиш L можете да обхождате всички списъци по отворената страница – обикновено първият списък е главното меню.

Разположение на отделните елементи в страницата

С натискане на клавишите Control + Home можете да се придвижите до първия ред на страницата и да започнете разучаването на елементите по нея.

Ако се придвижвате със стрелка надолу, първо ще чуете името на сайта като линк (чрез този линк вие можете винаги да се връщате в началната страница).

След това започва списък от няколко елемента, които представляват главното меню за придвижване в основните раздели на сайта.

Следва адресът (пътят) до отворената страница. Този адрес или път се състои от линкове – първи е линкът, водещ към началната страница, втори е линкът, водещ към даден раздел трети е линкът, водещ към подраздел и т.н. (в зависимост от това, колко навътре в структурата на сайта се намира отворената страница).

След това като "Heading Level 1" JAWS ви съобщава заглавието на отворената страница.

Ако сте влезли в сайта като регистриран потребител и имате съответните права, примерно сте автор на страницата, след заглавието може да има няколко линка за редактиране и преглеждане на страницата, след което започва и самото съдържание на страницата.

След текста на страницата може да има и линкове, водещи към други страници на сайта, в които се съдържа информация, подобна на тази от текущата страница (т.е. страници, отнасящи се към същата тема или теми).

След това е възможно да има линк за добавяне на коментари.

След това са разположени (ако има такива) коментари на потребителите към текущата страница.

Визуално, всяка една страница се състои от две основни части – в ляво е разположена основната част от екрана, която представя съдържанието на страницата. В дясно е разположена колона с линкове към други страници с последните публикации от различни видове съдържание.

В долната част на сайта са разположени линкове към служебни страници и секции на сайта.