Индустриални отношения

Анотация: 

Настоящата книга разглежда формирането и развитието на отношенията между държавата, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и на структурите на гражданското общество по повод и във връзка с разработването и изпълнението на икономическата и социалната политика, както и на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. Изяснени са същността, принципите, страните, формите и моделите на колективните трудови отношения, както и развитието на практиката в страните на Европейския съюз. Специално внимание се отделя на възникването и развитието на индустриалните отношения в България, на тяхното институционализиране, както и на проблемите в тази област.
Материята, която е включена в курса по индустриални отношения, е групирана в четири раздела: Основи на индустриалните отношения, Развитие на индустриалните отношения в България, Тристранното сътрудничество в България и Колективно трудово договаряне в България.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt