Ръководства и самоучители

Клавишни команди за JAWS for Windows версия 17.0

logo_ahu.pnglogo_horizontiПроектът се реализира с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания и Фондация „Хоризонти“ София, 2016 г.