Некатегоризирани

Помагало Активно включване в информационното общество

EEA_Grantslogo_horizontiНастоящото помагало е разработено в изпълнение на проект „Активно включване в информационното общество“ на фондация „Хоризонти“, изпълнен през 2013 -2014 г. с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в Тематичната област на програмата „Изграждане на капацитет на НПО“.