Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft Excel

ahu-logologo_horizontiРазработено от Фондация “Хоризонти“ по Проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания с договор № 9 / 26.08.2019

Съставители: Хюсеин Исмаил и Десислав Димов

Фондация „Хоризонти“
София, 2019 г.

Съдържание

Въведение към брайловото издание
Въведение към електронното издание
Стартиране на Excel
Работа с файлове
Потребителски интерфейс
Навигиране и избиране в Excel
Работната книга и данните
Разглеждане на работна книга
Създаване на таблица с данни
Задаване на тип на данни
Формули и проверка на данни
Сортиране и филтриране на таблици
Обобщени таблици
Excel с екранния четец JAWS
Клавишни комбинации на Excel