Помагало Активно включване в информационното общество

EEA_Grantslogo_horizontiКато краен продукт при изпълнението на дейностите по проекта е изграден нов уеб-сайт на фондацията достъпен на http://horizonti.bg, с интегрирани към него каталог за електронна библиотека и регистър на потребителите. Тези три ново разработени приложения, техните функционалности и практическото им използване ще бъдат разгледани в настоящото помагало. Една от петте основни глави е насочена към достъпността на интернет пространството за незрящи, като са представени световните стандарти в тази насока. В последната глава читателят ще намери кратко ръководство за работа с OCR програмата Fine reader, с която се извършва преобразуването на печатните текстове в електронен формат.

Достъпността на информацията и интернет пространството, преобразуването на научни и учебни издания в електронен формат и изграждане на електронна библиотека за незрящи са едни от основните цели на фондация „Хоризонти“. Всички реализирани и разписани проекти по един или друг начин засягат тези основни проблеми.