РЪКОВОДСТВО за работа на незрящи потребители с Microsoft Word

агенция за хората с увреждания

Въведение към брайловото издание

Настоящото помагало е разработено по проект на фондация "Хоризонти", финансиран от Агенция за хората с увреждания през 2020 г. Целта на помагалото е да запознае незрящите потребители с възможностите за работа с приложението за текстообработка Word от офис пакета на Microsoft.
Помагалото е съставено по версия на Word от Microsoft 365 - пакет от приложения, който се предлага с абонаментен план на Microsoft. Версията на приложението е актуална към месец юли 2020 г.
По функционалност приложенията от Microsoft 365 покриват функционалността на приложенията от Office 2019 като с течение на времето се добавят и нови функции, които не са налични в Office 2019.
Тази версия беше избрана основно поради следните съображения:
- потребителският интерфейс е преведен на български език и е сходен с версиите 2010, 2013 и 2016;