Ръководство за работа на незрящи потребители с програмата ABBYY FineReader

Уводни бележки

Настоящото ръководство е разработено по проект на фондация "Хоризонти", финансиран от Агенция за хората с увреждания през 2018 г.

Целта на ръководството е да запознае незрящите потребители с възможностите за работа с програмата за оптично разпознаване на символи Abbyy FineReader.

Ръководството е съставено по Abbyy FineReader professional edition версия 11, която излезе през 2011 г. Тази версия беше избрана основно поради следните съображения:

 • С оглед годината на издаване приложението би следвало вече да е много разпространено;
 • професионалната версия е финансово по-достъпна за индивидуални потребители и малки организации;
 • корпоративната версия е идентична по основната си функционалност с професионалната версия. Допълнителните функции се отнасят до корпоративна среда с множество компютри, потребители и лицензи;
 • в по-новите версии на продукта осигуряването на достъпна работа с екранни четци изисква повече допълнителни настройки.
 • Операционната система, по която са дадени примери, е Windows 10 pro с английски интерфейс, актуална към юли 2018 г.
  Ползваните в примерите екранни четци са JAWS for Windows версия 2018 и NVDA версия 2018.2.

  Ползван е българският интерфейс на FineReader версия 11, защото това прави програмата значително по-разбираема и ползваема от българските потребители. Но при четене на ръководството на брайл може да възникнат затруднения поради факта, че буквите от кирилицата и от латиницата имат различни символни кодове, но на брайл се изписват с едни и същи съчетания от точки. Този проблем може да се прояви при четене и съответно при изпълнение на описаните клавишни комбинации и бързи клавиши.

  Например за активиране на меню файл се ползва бърз клавиш alt+ф. буквата ф в случая е от кирилица, а буквата f от латиница на брайл се изписва със същите точки. Ако вместо alt+ф (от кирилица) потребителят натисне alt+f (от латиница), меню Файл няма да се активира. Потребителят, ползващ брайл, трябва да има предвид, че при бързите клавиши е важен символният код на буквата от съответното меню, етикет или команда. В българския интерфейс на програмата почти всички менюта, етикети и бутони са преведени и затова в бързите клавиши буквите са обикновено от кирилица.