Клавишни команди за JAWS for Windows версия 17.0

logo_ahu.pnglogo_horizonti

Въведение

Настоящото помагало съдържа често използваните клавишни комбинации на екранния четец JAWS for Windows при работа с Windows и с други популярни програми.

С цел улесняване на ориентацията на потребителя информацията е разпределена тематично. Възможно е някои от клавишните команди да се повтарят поради различния контекст, в който са описани.

Описаните тук клавишни комбинации се отнасят до версия 17.0 на JAWS, Windows 10, Microsoft Office 2016, но важат и за по-старите им версии.
Настоящият материал е само помощно средство при разучаване на съответните програми. По-подробни указания за работа с тези програми са дадени в съответните помагала.

Материалът е съставен по помощната информация, която е дадена към програмата и публикувани описания на сайта на фирмата Freedom scientific – http://www.freedomscientific.com/

Клавишни команди за работа с екранния четец jaws for windows

Въведение

настоящото помагало съдържа често използваните клавишни комбинации на екранния четец jaws for windows при работа с windows и с други популярни програми.
с цел улесняване на ориентацията на потребителя, информацията е разпределена тематично. възможно е някои от клавишните команди да се повтарят поради различния контекст, в който са описани.
Описаните тук клавишни комбинации се отнасят до версия 8.0 на JAWS, windows xp, microsoft office 2003.
Настоящият материал е само помощно средство при разучаване на съответните програми. По-подробни указания за работа с тези програми са дадени в съответните помагала.
Материалът е съставен по помощната информация, която е дадена към програмата и публикувани описания на сайта на фирмата Freedom scientific – http://www.freedomscientific.com/ Информацията е компилирана съобразно водените от фондация „Хоризонти” курсове за компютърни умения на незрящи хора.