Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания

Учебник за студенти по физиотерапия: медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор
Анотация: 

Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания е предназначена за студентите по физиотерапия - медицински рехабилитатор ерготерапевт. Може да се ползва от кинезитерапевти и рехабилитатори.
В нея са описани примерни методики за физиотерапия при някои заболявания и травми на нервната система, неврохирургични и психични заболявания. Направен е опит да се дадат основните принципи при съставянето на методика за провеждане на физиотерапия в различните периоди от протичането на болестния процес, включително в клиниките и отделенията по интензивно лечение и реанимация. Всеки болен се преценява индивидуално в зависимост от характера и протичане на заболяването, вида лечение (консервативно, хирургично), възрастта, общото физическо състояние и др. В работата с болните не трябва да се проявява шаблонност.
В учебника е обобщен професионалният опит на водещи клиницисти, физиотерапевти и личният опит, съобразен със съвременните тенденции във физиотерапията.
В него не е описана физиотерапията при всички заболявания и детайлите за прилагането й. Надяваме се, че това ще стимулира в голяма степен у студентите творческо, логично мислене, усвояване на информация и от други източници за приложението им в практиката.
Смятам, че настоящият учебник ще е полезен за професионалната подготовка на физи-отерапевтите в България и за болните, нуждаещи се от физиотерапия.
Учебникът може да се ползва и от рехабилитатори.
От автора

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt