Практическо ръководство по спорт

За студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет - София
Анотация: 

Настоящото ръководство е предназначено за студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, като дава една съвременна представа за спорта на всеки, който иска да промени начина си на живот, да осъвремени спортната си култура или да подобри знанията и уменията си в работната среда. Включени са много и лесноприложими упражнения, подходящи както за здрави, така и за хора със здравословни проблеми и трайни увреди, като смятаме, че спорта е много важно средство за подобряването на качеството на живот, за премахване на болката и стреса, за предоставяне на възможности за приятни преживявания и удовлетворение за всички.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2020
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция