Под редакцията на М. Рязкова И. Кирова

Физикална терапия

Обща и специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002