Морис Боажей

Ръководство по лечебен масаж

Допълнено и коригирано от Пиер Бретон
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2009