Ръководство по лечебен масаж

Допълнено и коригирано от Пиер Бретон
Анотация: 

Ръководството по лечебен масаж на Морис Боажей, допълнено и коригирано от Пиер Бретон, е интересно класическо пособие, в което са описани различни масажни похвати и техники - важна съставна част от мануалната терапия.
Подробно е изложено анатомо-функционалнато устройство на кожата - този изключително важен човешки орган, който, обгръщайки всички органи и структури на организма. не само ги предпазва, но същевременно ги поставя в контакт с външната среда.
Разгледани са прилаганите масажни похвати във всички области на тялото, в това число в прекордиално-гръдната интеркосталната област, червата, хипогастриума, както и механизмите на тяхното въздействие при някои заболявания и клинични симптоми.
Особено оригиналното в тази книга е и представянето на някои мобилизационни техники, които са част от мекотъканната мануална терапия и имат много добър терапевтичен ефект когато се прилагат компетентно. Описаните масажни и мобилизационни техники са предназначени за изпълнение от кинезитерапевти и рехабилитатори, но те могат да бъдат много полезни и на лекарите с различни специалности работещи в областта на рехабилитационната и мануалната медицина, ортопедията, ревматологията, вътрешни болести, дерматологията, неврологията, гинекологията, които целенасочено и в максимална степен се стремят да помогнат на своите страдащи пациенти.
Доц. д-р Величка Мълчанова
Началник на Центъра по мануална терапия, рехабилитация и физикална медицина при УМ БАЛ "Александровска"

Език: 
Български
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран