История

История на България - том IV

Българският народ под Османско владичество /от XV до началото на XVIII в./
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1983

История на България - том III

втора Българска държава
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1982

История на България - том I

Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1979

История на България - том II

Първа Българска държава
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1981

Страници