Княз Бисмарк

Създателят на модерна Германия
Анотация: 

Авторът описва по-съществените моменти от живота и делото на Ото фон Бисмарк, един от най-бележитите държавници на XIX в. Личността и делото на „Железния канцлер" са интерпретирани в контекста на своеобразния революционен преход на германците от Средновековието към Новото време. В центъра на вниманието са виртуозните външнополитически комбинации на Бисмарк в динамичните взаимоотношения на Прусия—Германия с другите велики европейски държави; изясняват се неговият загадъчен, изненадващо голям интерес към Източния въпрос и важната роля на Бисмарковата дипломация за развръзката на балканските националноосвободителни движения, включително и на българското. Интерес представлява и прочутото политическо завещание на княз Бисмарк, чието пренебрегване впоследствие причинява толкова много страдания на германския народ и поставя под заплаха съществуването на неговото велико творение — Германия.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран