«Издателство на Българската академия на науките»

Македония

Сборник от документи и материали
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

История на България - том VI

Българско Възраждане 1856 - 1878
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

История на България - том V

Българско възраждане XVIII - средата на XIX в.
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1985

История на България - том IV

Българският народ под Османско владичество /от XV до началото на XVIII в./
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1983

Страници