«Кама»

Йезуитите

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Съвременен Китай

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Хитлер и нацизмът

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2001

НАТО

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002