История

История на България - том VI

Българско Възраждане 1856 - 1878
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

История на България - том V

Българско възраждане XVIII - средата на XIX в.
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1985

Страници