Йезуитите

Анотация: 

Ще се опитаме да разкрием най-съществените приноси на ордена към модерната цивилизация. По тази причина ще изследваме сравнително далечни епохи, главно епохата на Възраждането, когато йезуитите са упражнявали силно влияние върху еволюцията на умовете като цяло, а не само върху живота на Църквата. В по-близки времена тяхната дейност, съпоставена с дейността на много други религиозни конгрегации, е изгубила голяма част от своята оригиналност и се вписва тясно в общата история на католицизма. Тя заслужава отделна глава, но не и отделна монография.
Едва ли е нужно да отбелязваме и в кой случай нашето изследване рискува да изглежда повърхностно и дори пристрастно. Уговорката (как да избегнем упрека, че е била мислена?) всъщност се е подчинявала само на необходимостта.
Важно е да се изследва ролята, която създаването на „Обществото на Иисус" изиграва в духовната история на Ренесанса и да се разкрие истинската същност на новия орден. В края на труда ще се спрем на друга серия от разсъждения относно ордена на йезуитите, като на първо място ще представим гледната точка на онези, които съдейки отвън, го оценяват с недоброжелателност, а след това ще се опитаме да го разгледаме от вътрешни позиции, доколкото е възможно, такъв, какъвто свети Игнаций го е замислил и завещал на своите синове. Между тези две части е отделено място за чисто историческо изследване, но то няма да се придържа към периодизацията, направена в Синопсиса, защото периодът на трудности, който завършва с драмата на забраната на ордена, всъщност започва още след края на първия век от съществуването му.
Няма да запазим и подразделението в пространството, което предлага Синопсисът. Колкото и голямо да е желанието ни да представим дейността на йезуитите в нейната цялост, т. е. в целия свят, не можем да не отдадем известно предимство на събитията, които засягат Франция и страните от Западна Европа, където орденът се ражда и изживява своя първи възход.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран