«Сиби»

Трудово право

Обща част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1996

Осигурително право

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998

Административен процес

Обща и специална част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Римско облигационно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Римско Вещно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Страници