Унищожаемост на договорите поради грешка

Анотация: 

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост. Не са оставени без внимание и други важни въпроси като понятието за порок на волята; преценката за нищожност при претендирана унищожаемост на договора; съществената грешка; видовете грешки и др.
Проблематиката е класическа за гражданското право. По него практиката е формирала определени изводи, които са „сверени“ с вижданията на нашата правна наука и с основните положения на чуждестранната теория и практика по унищожаемостта поради грешка. В изследването са взети предвид и уредбите на грешката, съдържащи се в законите-модели от типа на гъвкавото право (soft law).
Не е пресилено да се твърди, че това основание за унищожаемост заема най-важно място сред пороците на волята. Систематичният и обстоен анализ на грешката влияе на научните и практическите търсения относно останалите пороци на волята, най-близък от които е измамата.
--------------------------------------------------------------------------------
Ангел Шопов е преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на книгата „Унищожаемост на договорите поради грешка" („Сиби”, 2013) и на публикации в периодичния правен печат.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt