История на новобългарската държава и право 1878-1944 г.

Анотация: 

В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след Руско-турската война от 1877–1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конституиране и правомощията на висшите органи на власт и управление, както и развитието и формирането на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е ориентиран както към преподавателите и студентите по право, така и към по-широка читателска аудитория.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран