Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

Анотация: 

Познаването на нелоялната конкуренция е от решаващо значение за успешното определяне на обектите, които ще бъдат атакувани от конкурентите, и средствата за тяхната ефективна защита.
В това изследване са идентифицирани най-важните теоре-тико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция, и са проектирани възможни стратегии на противодействие срещу нея. Анализирани са основните ценности, които атакуват нелоялните конкуренти, и са разработени стратегии, гарантиращи ефективна защита на тези блага, които са от съществено значение за успешното развитие на бизнеса на едно малко или средно предприятие.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt