«Критика и хуманизъм»

Мултикултурализъм

Изследване върху политиката на признаване
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Актуалността на красивото

Изкуството като игра, символ и празник
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000