Ханс-Георг Гадамер

Актуалността на красивото

Изкуството като игра, символ и празник
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000