Чарлс Тейлър и колектив

Мултикултурализъм

Изследване върху политиката на признаване
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999