Актуалността на красивото

Изкуството като игра, символ и празник
Анотация: 

„И за нас е убедително определението, че "красивото" се споделя и признава от всекиго; към това принадлежи също така и естественият ни усет за понятието на красивото, че не може да се пита защо нещо ни харесва. Без каквото и да е отношение към някаква цел, без каквито и да било очаквания за определена полза, красивото се осъществява в своеобразното си самоопределение и се къпе в радостта на самоизяватаси."
Х.- Г. Гадамер
[Този текст е преработен вариант на лекциите, изнесени от автора под заглавието "Изкуството като игра, символ и празник" по време на Залцбургските университетски седмици между 29.7. и 10. 8. 1974 г.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран