Мултикултурализъм

Изследване върху политиката на признаване
Анотация: 

Чарлс Тейлър, професор по философия и политически науки в McGill University, публикува през 1992 г. Мултикултурализъм и „Политиката на признаване".
Този текст, изследващ толерантността на либерално-демократичните институции към разнообразието от културни традиции, става един от най-шумно коментираните през последното десетилетие.
Настоящото издание съпровожда тезите на Тейлър с коментари на известни философи и социални мислители, включващи се в полемиката около мултикултурализма.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt