ИК «Тип-Топ прес»

Основи на Кинезитерапията - втора част

Средства и специализирани методики на кинезитерапията
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010

Основи на кинезитерапията - първа част

Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2006