Основи на Кинезитерапията - втора част

Средства и специализирани методики на кинезитерапията
Анотация: 

Втората част на учебника „Основи на кинезитерапията" е естествено продължение на излязлата вече първа част, в която се обсъждаха теоретичните основи и общата методика на кинезитерапията.
Учебникът съдържа описание и приложение на най-често използваните средства и специализирани методики в кинезитерапията.
Написването му беше необходимо поради липсата досега на учебно помагало за студенти по кинезитерапия в Националната спортна академия „В. Левски". Като се има предвид, че тази учебна дисциплина е фундамент на цялостното по-нататъшно обучение по кинезитерапия, тя се изучава от студентите още в първи курс. По тази причина в текста са представени основните и допълнителни средства и само някои специализирани методики на кинезитерапията, прилагани по-често в ежедневната практика. Други специализирани и по-сложни методики, техники и средства на кинезитерапията ще се изучават и в по-горните курсове при преподаването на конкретните заболявания и състояния.
Учебникът съдържа три глави, в които последователно са представени основните средства на кинезитерапията и класификацията им, а също специализирани средства, методики и техники за улесняване и стимулирани на нервно-мускулната функция, за мускулна релаксация и обезболяване, за мобилизация на периферни стави и стави на гръбначния стълб, за подпомагане и трениране на различни органи и системи на организма и др. Описани са накратко и някои тестове за установяване на скъсени мускули, а също и някои техники от постизометричната релаксация, които могат да се прилагат самостоятелно от болните.
Учебникът е илюстриран със съответен снимков материал за по-лесно усвояване и заучаване на специализираните средства и методи, но са представени само най-характерните или важни пози, положения или движения.
Авторският колектив не претендира за изчерпателност на представения материал и ще бъде благодарен на всички, които ще ползват учебника, а също за направени критични и конструктивни бележки и препоръки.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Страници: 
300
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран