«Евразия»

Човекознание

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1995

Неврозите

Произход и лекуване
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1993

Тълкуване на сънищата

психология, психоанализ
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1993

Психология на религията

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1994