Човекознание

Анотация: 

Заедно с дълбинната психология на Зигмунд
Фройд и аналитичната психология на Карл Густав
Юнг индивидуалната психология на Адлер образува
фундамента на модерната психология. Знанията и
възгледите, Които Адлер придобива Като практикуващ леКар във Виена, съставляват важна част от
основите на неговата психология, с Която той иска
да разбере закона на душевното развитие на човека.
Адлер е убеден, че именно този заКон е "най-важният пътепоказател за всеКи, Който не желае
да изпадне в тъмни душевни вълнения, а се стреми съзнателно да изгради съдбата си".
Тази книга се опитва да покаже на най-широк
кръг читатели непоклатимите основи на индивидуалната психология и нейното значение
както за опознаването на човека, така и за работата
с хората и организирането на личния живот. Тя възникна от едногодишни лекции, изнесени пред стотици читатели във Виенското читалище. Главната задача на тази книга трябва следователно да се търси
в това, недостатъците на нашите обществени усилия
и действия да бъдат изведени от погрешното поведение на индивида, да се разкрият заблудите му и той
да бъде въведен по-успешно в социалното взаимодействие.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
287
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран