Тълкуване на сънищата

психология, психоанализ
Анотация: 

Да се пише историята на научното изучаване на проблема за сънищата е трудна задача и поради това, че колкото и да са ценни някои негови части, то не демонстрира прогрес в определена насока. Никога не се е стигало до създаването на фундамент от здраво обосновани резултати, върху който следващият изследовател би могъл да продължи да изгражда цялата структура. Всеки нов автор се залавя за изучаването на проблема от неговото начало. Ако бях започнал да разглеждам авторите в хронологичен ред и за всеки от тях да давам обяснение какъв е бил неговият възглед относно проблема за сънищата, навярно щеше да ми се наложи да се откажа от общия нагледен обзор на съвременното състояние на проблема. Именно затова предпочетох да свържа изложението със същността на разглежданите въпроси, а не с авторите и ще се постарая по време на разглеждането на всеки отделен проблем да посочвам каква литература съществува за неговото разрешаване.
Но тъй като не ми се удаде да обхвана цялата литература по този въпрос, ще помоля читателите да се задоволят с мисълта, че не съм пропуснал нито един съществен факт и нито една съществена гледна точка.
До неотдавна много автори мислеха, че е необходимо да разглеждат съня и съновидението заедно, като в същото време прибавяха към това и разглеждането на аналогичните състояния, които имат отношение към психопато-логията и съноподобните явления, каквито са например халюцинациите, виденията и др. В противоположност на тази тенденция в по-късните трудове се забелязва стремеж темата да се стеснява и да се изследва само някой отделен въпрос от областта на сънищата. В тази промяна виждам израз на онзи възглед, според който разбирането на тези тайнствени явления може да се постигне само чрез серия от детайлни изследвания. Тук предлагам точно това - детайлно изследване на психологическото съдържание. Нямам основания да се заема с проблема за съня, защото това е почти чисто физиологичен проблем, въпреки че в характеристиката на съня трябва да бъде налице изменение на условията за функциониране на душевния апарат. Затова пропускам и литературата, посветена на въпроса за съня.
Зигмунд Фройд

Издание: 
Трето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Страници: 
447
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция