Зигмунт Бауман

Модерност и Холокост

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005