Модерност и Холокост

Анотация: 

„това е една от онези книги, които променят основно представите ни за нашето време"
Times Literary Supplement
В новата си книга Зигмунт Бауман блестящо доставя въпроса на какво би могла да ни научи социологията, докато разглеждаме явления като Холокоста. А какво би трябвало да научи социологията от подобни явления! Как би могла да се обърне нашата гледна точка за модерността, когато имаме пред себе си тази зловеща проява на човешкото безумие! Главната тема на Бауман обаче е проучването на дълбинната връзка между модерността и Холокоста. Две толкова популярни и емблематични всяко по своему явления се оглеждат едно в друго и не харесват това, което виждат. Кое е онова, което едновременно ги свързва, привлича й отблъсква!
Нищо подобно не се е появявало не само на български, не и в световната социологическа литература, признават издателите от авторитетното английско издателство Wackwell. Написана изключително задълбочено, с типичната за Бауман широта и оригиналност на идеите, книгата ще привлече вниманието и интереса на социолози, политолози, историци, както и на широк кръг интересуващи се от темата читатели.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран