«Лик»

Модерност и Холокост

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

Общественото мнение

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2001

Древна Тракия

История и култура
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2009

Страници